Reservation

Curling

  Dráhy nejsou v provozu!
Za příznivých podmínek v zimním období nabízí Buena Vista - Restaurant možnost zahrát si metanou na připravených drahách. Naše dráha je jedinou drahou na metanou v Jihlavě! Přijďte si užít tento nevšední sport! Občerstvení je zajištěno přímo u ledové dráhy.

Aktuální informace o provozu dráhy vždy naleznete na webu buena-vista.cz.

  Rezervace dráhy: rezervace@buena-vista.cz

This site uses cookies. By using this site you agree.     More information
  Loading ...